۵ تا از بزرگترین کلمات : من نمیخوام از دستت بدم. ۴ تا از دوست داشتنی ترین کلمات : تو برام مهم هستی. ۳ تا کلمه ی شیرین : تورو تحسین میکنم. ۲ تا کلمه ی شگفت انگیز : دلتنگت هستم. ۱ کلمه که از همه مهمتره : “تو”